Partidul PACE va mări cu 10% din PIB bugetul pentru educație

S-a dovedit, conform rezultatelor PISA, că cele mai puternice sisteme de învățământ din lume , sunt anume în țările cele mai dezvoltate, cum are fi: Elveția, Olanda, Japonia, Irlanda, Estonia, Finlanda, Noua Zeelandă, pentru că ele alocă cele mai mari bugete din PIB pentru acest sector. Doar dacă vom fi responsabili de sistemul nostru de educație și vom contribui la dezvoltarea și îmbunătățirea lui, vom pune baza unei națiuni integre și unui stat dezvoltat multilateral.

Salarizarea decentă și mulțumitoare pentru profesori, este un lucru important pentru mărirea prestigiului acestei profesii și tot odată, în contextul evoluției continue, este important și pentru o performanță a lor, întrucât lucrul cu tânăra generație necesită multă dăruire, aptitudini și atitudine. Cu salarii ce le vor poate acoperi  toate necesitățile, profesorii vor reuși să-și îmbunătățească randamentul pentru satisfacerea cerințelor față de învățământ.

Cu un buget mărit, se vor putea forma resurse pentru cercetare. Studiile noi și inovațiile ar putea avea o contribuție majoră în desfășurarea activității de învățare și educație. În termeni economici, inovarea reprezintă elaborarea și punerea în aplicare a ideilor și tehnologiilor care optimizează bunurile și serviciile sau sporesc eficiența procesului de producție a acestora. De acea, sprijinirea  financiară a acestor proiecte, poate dezvolta reprezentarea în organisme naționale sau internaționale ca urmare a recunoașterii valorii depuse în cercetare sau inovare în universități sau licee.

Vom putea crea fonduri pentru proiecte comunitare. Responsabilitatea și solidaritatea sunt valori pe care ni le însușim cel mai bine dacă le exersăm. Fiecare implicare în care elevii sunt înrolați, contribuie la transformarea lor în cetățenii responsabili și solidari cu tot ce îi înconjoară din comunitatea lor, cetățenii pe care ni-i dorim atunci când vor fi adulți, cu un spiritul civic dezvoltat ce îi va  pregăti pentru a fi locuitori responsabili.

Se va putea efectua dotarea tehnică a instituțiilor de învățământ. Școlile au responsabilitatea de a oferi copiilor echipamentul relevant pentru subiecte precum știință și tehnologie, dar chiar și alte subiecte unde dotarea tehnică sporește rezultatele elevilor. Unele activități nu pot fi implementate decât dacă sunt disponibile echipamente specifice și de siguranță. Pentru asigurarea calității procesului educațional și obținerea unei introduceri solide și sigure în anumite subiecte, instituțiile de învățământ necesită echipament școlar pentru diferite discipline. Derulările programelor de învățare cu dotări anumite, este esențial  pentru un proces educațional calitativ. Interesul față de învățare poate crește în cazul modernizării bazei tehnico-materiale.

Introducerea a mai multor beneficii în pachetul social al profesorilor. Posibilitatea de a oferi standarde adecvate de beneficii sociale cum ar fi( asigurarea medicală, fondul social, beneficii pentru copii profesorilor, anumite compensații etc), poate creștere calitatea vieții și a muncii desfășurate și poate încuraja capacitățile individuale lor de a trăi în cadrul unei vieții actuale dinamice.

Vom acorda susținere în procesul de perfecționare a cadrelor didactice. Perfecționarea și înnoirea practicilor profesionale a profesorilor este factorul esențial ce poate satisfice necesitățile și rezultatele elevilor.  Dezvoltarea  statelor de cadre didactice în școli și acoperirea acestora cu cadre specializate în domeniu, formate cu mecanisme noi, non-formale de livrarea conținutului educativ este obiectivul nostru de bază. Alocarea financiară pentru această etapă va fi una implementată și monitorizată de către noi pentru că formarea continuă a profesorilor  să răspunde evoluției unei educații permanente.

Vă încurajăm să ne trimiteți opiniile dumneavoastră. Luați legătura cu reprezentanții PACE - partidulpace@gmail.com

Adresa: Chișinău, str. Alexei Sciusev 80A
Email: partidulpace@gmail.com
Telefon: +373 22 270890
Telefon: +373 67 270890

PARTIDUL ACASĂ CONSTRUIM EUROPA © 2021