Partidul PACE a fost înregistrat oficial

Partidul PACE a fost înregistrat oficial

Cu mare responsabilitate ținem să vă anunțăm că, astăzi, Partidul Acasă Construim Europa a fost înregistrat oficial.
Este o zi istorică pentru Republica Moldova și pentru fiecare cetățean din țară, sau din diasporă.
Partidul #PACE este un partid liberal-social, de centru dreapta, un partid modern, cu oameni profesioniști și responsabili, adevărați patrioți, care nu au mai fost în politică, partid de care astăzi, ca niciodată are nevoie Republica Moldova.
Echipa PACE este gata să-și asume responsabilitatea de guvernare, explicând calendarul acțiunilor pe care îl va face pentru ca Republica Moldova să scape de eticheta – cea mai săracă țară din Europa, despre politicile de protejare a oamenilor de afaceri din țara noastră și investitorii străini.
O bună organizare a echipei noastre de profesioniști ne va permite să creăm un stat funcțional, un program de activitate cu zeci de programe inovatoare pentru Republica Moldova, o organigramă modernă, cu oameni competenți, implicați pe domeniile de importanță majoră, de industrializare a țării și dezvoltarea la cel mai înalt nivel a pilonului de bază al țării noastre – sectorul agroalimentar.
În următoarea perioadă vom veni cu o o analiză amplă, bine punctată pe fiecare ramură ce ține de incompetența actualei clase politice din legislativ și executiv, cerând demisia Guvernului și dizolvarea Parlamentului, care este nereprezentativ, dar și declanșarea alegerilor anticipate.
În următorul scrutin electoral anticipat, poporul va alege o forță nouă, de profesioniști și adevărați patrioți ai Republicii Moldova, care odată veniți la guvernare vom implementa soluții, strategii naționale și planuri de acțiuni concrete, care vor schimba esențial spre bine viața cetățenilor noștri, acordând locuri de muncă aici la noi acasă, salarii și un trai decent tuturor păturilor sociale.
Începând cu ziua de azi, Partidul “PACE” va fi activ în viața social-politică și cu regularitate va prezenta societății soluțiile noastre profesioniste pe toate domeniile, va fi prezent în fiecare sat, oraș, raion și în întreaga țară.
Vom promova și implimenta politici corecte pentru protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, pentru dezvoltarea liberă și încrezătoare a tinerilor din țara noastră, consolida societatea care a fost dezbinată în ultimile 3 decenii de actorii politici iresponsabili, vom avea grijă de oamenii care au muncit o viață, parinții și buneii noștri, le vom asigura o batrânețe destoinică și o pensie decentă.
Totodată, vom avea un dialog permanent cu diaspora din toate orașele și de pe toate continentele lumii, pentru a face transferul de bune practici și pentru a crea politici de revenire la baștină a compatrioților noștri, ca împreună să construim acasă Europa pentru urmașii urmașilor noștri!
#PACE tuturor!


С большой ответственностью сообщаем, что сегодня Партия Дома Строим Европу была официально зарегистрирована. Ура!
Это исторический день для Республики Молдова и для каждого гражданина страны и диаспоры.
Партия #PACE (ПДСЕ) – либерально-социальная партия, правоцентристская, современная партия с профессиональными и ответственными людьми, настоящими патриотами, которые никогда не были в политике, партия, в которой сегодня как никогда нуждается Республика Молдова.
Команда #PACE (ПДСЕ) с помощью ясного плана действий, готова взять на себя ответственность управления, для защиты предпринимателей нашей страны и иностранных инвесторов, для избавления Республики Молдова от клейма самой бедной страны в Европе.
Хорошая организация нашей команды профессионалов позволит нам создать функциональное правительство, с расписанными действиями с десятками инновационных программ для Республики Молдова. Индустриализация страны и развития на высшем уровне обеспечит опору важной области нашей страны а именно агропродовольственный сектор с помощью компетентных людей и современной организационной структурой.
В следующий период мы представим всесторонний анализ, сфокусированный на каждой ветви власти, связанной с некомпетентностью нынешнего политического класса в законодательной и исполнительной власти, с требованием отставки нерепрезентативного Правительства и роспуска Парламента, а так же досрочные выборы.
На следующих досрочных выборах народ выберет новую силу, профессионалов и истинных патриотов Республики Молдова, которые, придя к власти, будут реализовывать национальные стратегии и конкретные решения, которые существенно изменят жизнь наших граждан. Создания достойной заработной платы, достойного уровня жизни во всех ее сферах.
С сегодняшнего дня партия «PACE» (ПДСЕ) будет активна в общественно-политической жизни и будет регулярно представлять обществу наши профессиональные решения во всех сферах, она будет присутствовать в каждом селе, городе, районе и по всей стране.
Мы будем продвигать и проводить правильную политику для защиты фундаментальных прав и свобод человека, для свободного и уверенного развития молодых людей в нашей стране, укреплять общество, которое было разделено за последние 3 десятилетия безответственными политическими деятелями. Мы позаботимся о людях, которые работали всю жизнь, наших родителей, бабушек и дедушек, мы обеспечим им достойную старость и достойную пенсию.
В то же время у нас будет постоянный диалог с диаспорой во всех городах и на всех континентах мира, для передачи опыта и создания политики для возвращения наших соотечественников, чтобы вместе мы могли Дома Строить Европу для потомков наших потомков!