PACE solicita informații cu privire la ajutoarele obținute de la partenerii externi pentru combaterea COVID-19

PACE solicita informații cu privire la ajutoarele obținute de la partenerii externi pentru combaterea COVID-19

La 03.09.2020, #PACE a expediat o scrisoare doamnei Viorica Dumbrăveanu, Ministru al Muncii, Protecției Sociale și a Familiei,  cu solicitarea informațiilor de interes public, și anume a informațiilor cu privire la ajutoarele obținute de la partenerii externi pentru Republica Moldova destinate combaterii pandemiei COVID-19.

Totodată, prin această scrisoare a fost solicitat și raportul de distribuire a bunurilor primite.

Urmare demersului PACE, a fost recepționat răspunsul cu numărul de ieșire 08/4978 din 03.09.2020, semnat de domnul Alexandru Holostenco, secretarul de stat al MMPSF, prin care am fost informați că datele solicitate sunt publicate pe pagina web oficială a MMPSF.

În scrisoarea menționată au fost anexate două link-uri, dintre care nici unul din acestea nu a putut fi accesat de către noi.

Dragi cetățeni, ce părere aveți despre răspunsul recepționat din partea MMPSF și ați dori să cunoașteți cu toții informațiile veridice despre donațiile recepționate în timpul pandemiei?

#PACE_sustine_transparenta