PACE își extinde conexiunile pe arena internațională

Ne extindem conexiunile pe arena internațională. Recent, Роланд Цебер, Consilierul președintelui Consiliului Regional a Ucrainei a întreprins o vizită de lucru în țara noastră.

În cadrul vizitei sale, politicianul și-a făcut timp și pentru o întrevedere cu Președintele Partidului Acasă Construim Europa, Gheorghe Cavcaliuc și Prim-Vicepreședintele PACE, Denis Roșca. Pe pagina sa de facebook, politicianul vorbește despre vizita sa și despre întâlnirea cu conducerea Partidului Acasă Construim Europa:

” Situația din Republica Moldova, după alegerile prezidențiale din 2020, în ciuda încheierii crizei politice și eliminării de la puterea Partidului Democrat din Moldova, rămâne incertă.

Faptul că coaliția de guvernare este creată de forțe politice cu diverse principii ideologice, pune la îndoială durata și eficacitatea acesteia.
Deocamdată, aceasta este mai curând o unificare a ′′ contra ′′ (împotriva reprezentanților regimului trecut) decât unificarea ′′ pentru „. Cu greu îmi vine a crede că pintre jucătorii externi – SUA, UE și Rusia, există un anumit consens privind situația din Moldova.
Cu toate acestea, nu se știe dacă există un consens situațional sau permanent.
Judecând după situație, în cadrul coaliției, sunt trasate anumite direcții politice conform cărora unele sau altele forțe politice sunt divizate. În special, Igor Dodon (fostul președinte) este responsabil pentru contactele cu Rusia, în timp ce Maia Sandu (actualul Președinte) – pentru contactele cu vestul.
Există o mare probabilitate ca alegerile parlamentare anticipate să aibă loc în primăvara-vara anului 2021.
În timpul vizitei mele, am vizitat mai multe orașe, am reușit să mă întâlnesc cu primarii și politicienii diverselor partide politice de vârf din Moldova.
Unul dintre politicienii tineri și progresiști ai țării este Gheorghe Cavcaliuc, președintele partidului politic nou creat, PACE (Construim Europa Acasă ).
Domnule Cavcaliuc a condus Poliția Națională a Moldovei timp de 5 de ani, fiind de altfel și cel mai tânăr colonel din istoria țării.
Noul partid are o direcție proeuropeană corectă.
PACE se declară partid cu doctrină social -liberală. Potrivit datelor sociologice, în ciuda faptului că a fost creat cu doar 8 luni în urmă, am toată încrederea că vor accede cu succes în Parlamentul Moldovei.
În timpul conversației, am convenit asupra importanței continuării conexiunilor prietenoase și am pus accent pe crearea de bridge-brethren (sau OTG), care va promova relațiile prietenoase între Ucraina și Moldova.
Am abordat un spectru larg de probleme de cooperare bilaterală privind schimbul de experiență între guvernele celor două State, în primul rând: economie, știință, planificare și construcții urbane, transport public, sănătate, cultură, educație, sport și probleme sociale etc.
Am acordat o atenție deosebită cooperării umanitare, în special în domenii precum schimbul de studenți, echipe creative, asistență jurnaliștilor.
Sper într-o cooperare productivă care să aducă foloase atât regiunii transcarpatice, cât și Moldovei. „
Ne bucurăm și suntem onorați de vizita domnului Цебер în țara noastră și în special de întrevederea plăcută și productivă pe care am avut-o la sediul Partidului Politic PACE. Ne dorim crearea și menținerea unor conexiuni politice externe de lungă durată care să ne apropie de Uniunea Europeană.
====================================
Расширяем связи на международной арене.
Недавно Советник главы Закарпатского областного совета совершил рабочий визит в нашу страну. В ходе которого ,политик, также провел встречу с председателем партии „PACE” Георгием Кавкалюком и первым вице-президентом PACE -Денисом Рошкой. На своей странице в facebook политик написал о встрече с руководством партии PACE:
” Посетил город Кишинев-столицу Республики Молдова, который является политическим, административным, научным, культурным и промышленным центром, расположен в центре страны на реке Бык.
Ситуация в Республике Молдова после выборов Президента в 2020 году, несмотря на завершение политического кризиса и отстранения от власти Демократической партии Молдовы, остается неопределенной. То, что правящая коалиция создана политическими силами с различными идейно-программными принципами, ставит под вопрос ее продолжительность и эффективность. Пока это скорее объединение ” против „(против представителей прошлого режима), чем объединение”за”.
Среди внешних игроков-США, ЕС и России, есть определенный консенсус относительно ситуации в Молдове.
Однако неизвестно является ли указанный консенсус ситуативным или постоянным.
Судя по всему, в рамках коалиции распределены и соответствующие направления, за которые отвечает та или иная политическая сила. В частности, И. Додон (экс Президент) отвечает за контакты с Россией, в то время, как Maia Sandu (Президент)- за контакты с Западом. Велика вероятность того, что все-таки досрочные парламентские выборы состоятся еще весной-летом 2021 года.
Во время поездки по стране посетил несколько городов, была возможность познакомиться с мэрами и политиками различных ведущих политических партий Молдовы.
Одним из молодых и прогрессивных политиков страны есть Gheorghe Cavcaliuc, президент недавно созданной политической партии PACE (Строим Европу дома).Господин Кавкалюк 5 лет возглавлял Национальную полицию Молдовы, самый молодой полковник за всю историю страны.
Новая партия, имеет правую проевропейскую направленность. PACE заявляет о себе как о партии с либерально-социальной доктриной. По данным социологических данных, несмотря на то, что была создана только 8 месяцев назад, уверенно проходят большим составом в Парламент Молдовы.
Во время разговора мы пришли к выводу о важности продолжения дружеских связей, и уведомили о создании городов-побратимов (или ОТГ), что будет способствовать расширению дружеских отношений между Украиной и Молдовой.
В ходе, также обсуждался широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества по обмену опытом в сфере городского управления в первую очередь, в сфере экономики, науки, городского планирования и строительства, общественного транспорта, здравоохранения, культуры, образования, спорта, а также вопросы социального обеспечения различных категорий жителей.
Особое внимание мы уделили вопросам гуманитарного сотрудничества, в частности, в таких направлениях, как обмен студентами, творческими коллективами, содействие в работе журналистам.
Надеюсь на результативное сотрудничество, которое принесет пользу как Закарпатской области так и Молдове.”
Мы рады и чтим визит господина Цебер в нашу страну и, в частности, приятную и продуктивную встречу, которую мы провели в штаб – квартире ( офисе) политической партии „PACE”. Мы хотим создать и поддерживать долгосрочные политические связи, которые приближают нас к Европейскому Союзу.
Vă încurajăm să ne trimiteți opiniile dumneavoastră. Luați legătura cu reprezentanții PACE - partidulpace@gmail.com

Adresa: Chișinău, str. Alexei Sciusev 80A
Email: partidulpace@gmail.com
Telefon: +373 22 270890
Telefon: +373 67 270890

PARTIDUL ACASĂ CONSTRUIM EUROPA © 2021