#PACE declară deschis încălcarea drepturilor de către CEC

#PACE declară deschis încălcarea drepturilor de către CEC

Comisia Electorală Centrală a emis o hotărâre cu privire la neincluderea Partidului Politic Partidul Acasă

Construim Europa ”PACE” în lista partidelor și altor organizații social-politice cu dreptul de a susține candidați la alegerile Președintelui Republicii Moldova din 01 noiembrie 2020.

La 28 august 2020 a fost înaintată de Cererea de chemare în judecată privind contestarea hotărârii CEC nr.4125 din 25 august 2020, iar la 01 septembrie 2020, contestația nominalizată a fost repartizată spre examinare judecătorului, care din informația furnizată de reprezentanții Curții de Apel Chișinău, se află în concediul anual, care va reveni începând cu data de 07 septembrie 2020, situație defavorabilă și contrară prevederilor Codului de Electoral.

Este o dovadă clară că, Guvernarea actuală se teme de Partidul Acasă Construim Europa, iar CEC-ul este la dispoziția forței politice deoarece categoria cererii înaintate instanței se examinează în regim prioritar și fără întârziere, conform prevederilor Codului Electoral.

Partidului Politic Partidul Acasă Construim Europa ”PACE”, remarcă că un proces electoral echitabil şi democratic presupune respectarea libertăţii de exprimare şi a libertăţii presei, a libertăţii de asociere, de întrunire şi de circulaţie, aderarea la principiul supremaţiei legii, dreptul de a înfiinţa partide politice şi de a candida la funcţii publice [art.3 din Procotocolul adițional din CEDO], principiul nediscriminării şi asigurării drepturilor egale pentru toţi cetăţenii, dreptul de a nu fi victima acţiunilor de intimidare, precum şi o serie de alte drepturi fundamentale ale omului şi libertăţi, pe care statul este obligat să le apere şi să le promoveze.

PACE îndeamnă la respectarea drepturilor și echitate politică!