#PACE a învins!

#PACE a învins!

Astăzi, Curtea Supremă de Justiție ne-a auzit după numeroase demersuri și ieșiri publice, anulând în totalitate hotărârea Curții de Apel Chișinău, statuând asupra temeiniciei argumentelor enunțate în conținutul Cererii de Recurs.

Această primă victorie demonstrează că, Judecătorii Curții Supreme de Justiție au dat dovadă de corectitudine și imparțialitate la înfăptuirea actului de Justiție, exemplu de urmat de către Judecătorii Curții de Apel Chișinău, la rejudecarea cauzei.

Partidul Acasă Construim Europa speră că, la examinarea de către Judecătorii Curții de Apel Chișinău, aceștia nu vor mai promova interesele meschine ale anumitor actori politici, dar vor promova echitatea și corectitudinea în înfăptuirea actului de justiție.