” În PACE ne regăsim”

 Astăzi, 20 ianuarie, la sediul Partidului Politic PACE a avut loc Conferința de Presă cu genericul ” În Pace ne regăsim toți” unde s-a vorbit despre rolul comunităților etnice într-un stat și de ce este importantă unificarea și nu dezbinarea pe etnie sau limba vorbită.
Toate etniile se definesc printr-o cultură și istorie bogată iar sarcina Partidului Politic Acasă Construim Europa, este de a consolida toți locuitorii Republicii Moldova, indiferent în ce parte a republicii locuiesc; nord, sud sau regiunea de centru.

Pentru a asigura șanse egale în accederea în funcțiile publice pentru toate etniile, este necesar să pregătim infrastructura necesară ca aceste persoane să-și poată perfecționa abilitățile de comunicare și scriere în limba română.
La eveniment au fost prezenți membri ai Partidului Politic PACE, printre care:
Gheorghe Cavcaliuc – Președintele PACE
Ana Bogdevici – Vice Președinte pe Etnii PACE
Nadejda Tatarciuc – Secretar General al Partidului PACE
Denis Roșca – Cofondator, Prim-Vicepreședinte PACE
Nelu Straciuc – Președintele OT PACE din Bălți
Tatiana Bordeianu – Șef Departament Relații Externe, PACE
Anastasia Traghira – Președintele OT PACE, Otaci.
De asemenea, am avut ca invitați și diverși reprezentanți ai comunităților etnice din Republica Moldova ( ucraineni, romi, evrei, ruși ) care s-au expus pe marginea subiectului, evidențiind principalele probleme cu care se confruntă, păreri, așteptări.
Concluzia este că fiecare dintre cei prezenți, fiecare reprezentant al etniilor din țara noastră nu își dorește decât mai multă toleranță, respect, înțelegere și nediscriminare.
Partidul PACE, va depune tot efortul ca oamenii din diferite etnii să rămână acasă, în Republica Moldova și să le oferim posibilitatea de a se dezvolta, de a-și valorifica la maximum potențialul pe care îl au în diverse domenii. Și să creăm proiecte, strategii naționale, în momentul când vom ajunge să guvernăm țara în scopul Unificării și nu Dezbinării noastre.
PACE este prima formațiune politică care atrage, păstrează și valorifica oamenii construind Acasă Europa.
==========================================
Пресс-релиз
Политическая Партия Acasă Construim Europa – PACE
Сегодня, 20 января, в штаб-квартире Политической партии PACE прошла пресс-конференция под названием «În PACE ne regăsim toți », на которой мы рассматривали такие вопросы как:
– участие и роль этнических групп в работе Правительства РМ;
– почему важна консолидация всех этнических групп в Республике Молдова;
– необходимость исключения манипуляции по этническому признаку или языку общения.
Все этнические группы характеризуются богатой культурой, историей и задача политической партии «Дома Строим Европу» – объединить всех жителей Республики Молдова, независимо от того, в какой части они проживают: север, юг или в центральном регионе страны.
Для обеспечения равных возможностей доступа к государственной службе для всех этнических групп, необходимо подготовить инфраструктуру для изучения и улучшения знания румынского языка.
В мероприятии приняли участие члены Политической партии PACE:
– Георгий Кавчалюк – Лидер партии PACE;
– Анна Богдевич – Вице-председатель PACE этнического департамента;
– Надежда Татарчук – генеральный секретарь партии PACE;
– Денис Рошка – Первый вице-председатель партии PACE;
– Нелу Страчук – Председатель территориальной организации PACE Бельцы;
– Татьяна Бордеяну – руководитель Департамента внешнией политики и европейской интеграции.
– Анастасия Трагира – председатель территориальной организации PACE Окница.
В качестве гостей были представители различных этнических меньшинств Молдовы (Украинцы, Ромы, Русские, Евреи).
Итоговые заявления:
– каждая этническая группа в нашей стране, в соответствии с Конституцией РМ пользуется равными правами перед законом, заслуживает уважения, понимания и недискриминации;
– Партия PACE с момента прихода к власти в Правительстве и Парламенте страны приложит все усилия для реализации национальных проектов по снижению уровня эмиграции, в том числе по этническому признаку;
– всем этническим группам, проживающих на территории Молдовы предоставить равные возможность для гармоничного развития и интеграции в общество;
– максимально использовать их потенциал в развитии всех сторон общества;
Политическая Партия ПАЧЕ выступает против любой попытки манипуляции, разжигания ненависти и нетерпимости по языку общения или этнической принадлежности.
Vă încurajăm să ne trimiteți opiniile dumneavoastră. Luați legătura cu reprezentanții PACE - partidulpace@gmail.com

Adresa: Chișinău, str. Alexei Sciusev 80A
Email: partidulpace@gmail.com
Telefon: +373 22 270890
Telefon: +373 67 270890

PARTIDUL ACASĂ CONSTRUIM EUROPA © 2021