Flash-mob PACE destinat contestării Hotărârii Comisiei Electorale Centrale

Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa a contestat Hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr.4125 cu privire la lista partidelor și

 

altor organizații social-politice cu dreptul de a susține candidați la alegerile Președintelui Republicii Moldova din 01.11.2020, deoarece în lista atașată la hotărârea aprobată nu ne regăsim – un abuz cu tentă politică din partea CEC, având ca rezultat excluderea PACE din cursa electorală.

Continuarea abuzului și a fărădelegilor are loc la nivel de instanță judecătorească, Curtea de Apel Chișinău, competentă să examineze cererea înaintată de #PACE. La etapa examinării admisibilității acțiunii #PACE împotriva CEC, fără a examina fondul cauzei, fără a iniția o discuție juridică cu participanții la proces, pentru a asigura protecția efectivă a drepturilor Partidului #PACE, în calitatea sa de reclamant, a declarat inadmisibilă acțiunea #PACE înaintată împotriva CEC, pe motive lipsite de orice logică juridică, aserțiuni îndreptate întru distorsionarea opiniei publice, precum că Partidul #PACE a omis termenul de contestare, situație diametral opusă circumstanțelor reale.

Deci, la etapa dată nici nu putem spune că, CA Chișinău ne-a refuzat, deoarece CA Chișinău nici nu a admis să permită Partidului #PACE ca să-și demonstreze dreptatea acțiunilor, DELIBERAT fiindu-ne îngrădit dreptul la un proces echitabil și contradictoriu.

Contestația înaintată a fost repartizată aleatoriu la 01.09.2020 judecătorului Minciuna Anatolie (în calitate de judecător raportor), care la data respectivă se afla în concediul anual, unde la întrebarea de ce s-a repartizat unui judecător care nu este la serviciu, Cancelaria CA Chișinău, după o pauză și intervenția telefonului de către o altă persoană, a comunicat că devreme ce nu suntem în perioada electorală, acesta este în drept să fie desemnat.

Având în vedere cele expuse, Partidul #PACE a înaintat mai multe demersuri întru accelerarea judecării Contestației înaintate, însă fără rezultat, cu toate că acțiunile date se examinează în mod prioritar și de urgență. La o distanță de o săptămână, fără a cunoaște dacă judecătorul raportor a ieșit din vacanță, dacă acțiunea noastră a fost repartizată altui judecător, să aflăm decizia luată în acest sens, la data de 07.09.2020, de către completul compus din alți trei judecători.

Dezavantajul constă în faptul că, prin acțiunile CEC și CA Chișinău, Partidul PACE nu poate să-și valorifice acele Drepturi Constituționale și anume dreptul de a fi ales și dreptul de vot, acțiuni îndreptate direct spre cetățenii care ne-au acordat votul de încredere prin semnăturile efectuate în acest sens. Simțim acea dezamăgire că, acești cetățeni nu vor putea să-și exercite dreptul de vot după intima convingere și alegere, care sunt garantate de Legea Supremă, dar sfidate fără nici o rușine, remușcare, fiind în prezența unei recidive periculoase la acest capitol, în persoana judecătorilor care au efectuat actul de justiție, sau mai bine spus mimarea acestuia.

Acțiunile de protest, scopul acestora a fost într-u transmiterea mesajului nedenaturat, după cum se încearcă de către CEC și CA Chișinău, precum că există careva nereguli, deficiențe în partea Partidului PACE, dar anume scoaterea în evidență a fărădelegilor comise de către CEC și admise în mod tăcit de către CA Chișinău, fapte care sunt susceptbile condamnării de către Societate și nu în ultimul rând de către organismele internaționale – mesaj care necesită a fi auzit de către Curtea Supremă de Justiție, într-u evitarea jocului politic și a intereselor meschine ale cuiva și efectuarea actului de justiție corect, scoaterea la suprafață a încălcărilor admise de către CA Chișinău, având ca rezultat respectarea prevederilor Constituției, garantului democrației în Republica Moldova.

În cazul în care, Recursul declarat împotriva Încheierii CA Chișinău din 07.09.2020 va fi respins de către Curtea Supremă de Justiție, având ca continuitate fărădelegile în partea valorificării dreptului Partidului PACE, ultimul va merge cu cerere către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, într-u demonstrarea faptului încălcării prevederilor art.6 din CEDO și respectiv art.3 din Protocolul adițional CEDO, sau la acest capitol Republica Moldova nu este pentru prima dată când este condamnată pentru acțiunile unor actori din domeniul justiției, care le este în cot de Drepturi, libertăți, devreme ce servesc anumitor interese.

Vă încurajăm să ne trimiteți opiniile dumneavoastră. Luați legătura cu reprezentanții PACE - partidulpace@gmail.com

Adresa: Chișinău, str. Alexei Sciusev 80A
Email: partidulpace@gmail.com
Telefon: +373 22 270890
Telefon: +373 67 270890

PARTIDUL ACASĂ CONSTRUIM EUROPA © 2021