#6_iulie – valul deportărilor masive

#6_iulie – valul deportărilor masive

Deportările reprezintă o filă sumbră și foarte dureroasă din trecut – unde zeci de mii de familii au fost scoase cu forța din casele lor, doar din motiv că ei gândeau altfel și au avut curajul să-și expună părerea în public.

Aceste deportări au creat un gol imens în genofondul național, au alungat din țară zeci de mii de minți luminate și au blocat pentru mult timp ritmul de dezvoltare al științei și al societății noastre.

În semn de omagiu, membrii echipei PACE au contribuit astăzi cu o donație, care va spori siguranța pentru muzeul “Siberiada”, dedicat victimelor deportărilor staliniste, construit în satul Mereni, raionul Anenii Noi.

Cu onoare și deosebit respect transmitem un mesaj de apreciere autorului acestui muzeu, domnul Alexandru Postică, care a reușit să imortalizeze acest moment istoric și să creeze conexiuni între generații.

Noi, Grupul de inițiativă al Partidului Acasă Construim Europa vom menține mereu vie amintirea victimelor represiunilor politice și vom sta cu fermitate la straja democrației, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Депортация – мрачная и очень болезненная часть прошлого – десятки тысяч семей были насильственно выселены из своих домов просто потому, что они думали иначе и имели смелость высказать свои взгляды публично.

Эти депортации создали огромный пробел в национальном генофонде, изгнали десятки тысяч просвещенных умов из страны, и на долго блокировали темпы развития науки и нашего общества.

В дань уважения, члены команды ПДСЕ внесли пожертвование, которое увеличит безопасность музея «Сиберияда», посвященного жертвам сталинской депортации, построенного в селе Мерень района Анений Ной.

С особым уважением и честью мы благодарим автора музея г-ну Александру Постикэ, которому удалось увековечить этот исторический момент и создать связи между поколениями.

Мы, инициативная группа Партии Дома Строим Европу – всегда будем поддерживать память жертв политических репрессий и твердо стоять на страже демократии, уважения прав человека и его фундаментальных свобод.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *