19 octombrie – PACE felicită cu prilejul Zilei Juristului

Cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua Juristului, echipa Partidului Acasă Construim Europa felicită pe toţi cei care au îmbrăţişat această nobilă profesiune.

Anume juriştii sunt cei ce urmează să dea substanţă noţiunilor de Stat de Drept şi Supremaţie a Legii, precum și să sporească încrederea societăţii în instituţiile statului.

#PACE își propune să îmbunătățească sistemul justițiar din Republica Moldova, prin:
◾️ implementarea tehnologiilor informaționale moderne în sfera justiției, prin plasarea cauzelor penale, contravenționale și civile în format electronic
◾️ instituirea obligatorie a unui audit cibernetic anual
◾️ simplificarea procedurilor administrative, civile, penale și contravenționale.
◾️ examinarea cazurilor pierdute la CEDO, concedierea judecătorilor implicați în aceste cazuri, precum și concedierea procurorilor implicați în cazurile pierdute de către Republica Moldova la CEDO.
◾️ perfecționarea sistemului de instruire inițială și continuă a principalilor exponenți din sfera justiției.

Dragi juriști, Vă urăm pace şi prosperitate şi vă îndemnăm să vă exercitați funcția întru binele şi propăşirea neamului şi la realizarea marilor idei de Dreptate şi Libertate.

Vă încurajăm să ne trimiteți opiniile dumneavoastră. Luați legătura cu reprezentanții PACE - partidulpace@gmail.com

Adresa: Chișinău, str. Alexei Sciusev 80A
Email: partidulpace@gmail.com
Telefon: +373 22 270890
Telefon: +373 67 270890

PARTIDUL ACASĂ CONSTRUIM EUROPA © 2021