19 octombrie – PACE felicită cu prilejul Zilei Juristului

19 octombrie – PACE felicită cu prilejul Zilei Juristului

Cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua Juristului, echipa Partidului Acasă Construim Europa felicită pe toţi cei care au îmbrăţişat această nobilă profesiune.

Anume juriştii sunt cei ce urmează să dea substanţă noţiunilor de Stat de Drept şi Supremaţie a Legii, precum și să sporească încrederea societăţii în instituţiile statului.

#PACE își propune să îmbunătățească sistemul justițiar din Republica Moldova, prin:
◾️ implementarea tehnologiilor informaționale moderne în sfera justiției, prin plasarea cauzelor penale, contravenționale și civile în format electronic
◾️ instituirea obligatorie a unui audit cibernetic anual
◾️ simplificarea procedurilor administrative, civile, penale și contravenționale.
◾️ examinarea cazurilor pierdute la CEDO, concedierea judecătorilor implicați în aceste cazuri, precum și concedierea procurorilor implicați în cazurile pierdute de către Republica Moldova la CEDO.
◾️ perfecționarea sistemului de instruire inițială și continuă a principalilor exponenți din sfera justiției.

Dragi juriști, Vă urăm pace şi prosperitate şi vă îndemnăm să vă exercitați funcția întru binele şi propăşirea neamului şi la realizarea marilor idei de Dreptate şi Libertate.