Cristina POPESCU

Șef Departament Egalitate și Nediscriminare
Brief info

- Studii superioare, licență în psihologie și limba engleză, master în științe sociale, studii doctorale în psihologia pedagogică, dezvoltării și a personalității în cadrul Universității Pedagogice de Stat "Ion Creangă", masterat în comunicarea instituțională în cadrul facultății transfrontaliere din Galați;
- Experiență managerială în calitate de șef al secției de ghidare și consiliere în carieră și educație artistică, UPS "Ion Creangă”;
- Lector la facultatea de psihologie și psihopedagogie specială, UPS "Ion Creangă”;
- Lector de psihologie cu predare în limba engleză la Universitatea Americană din Moldova;
- Formator de psihologie pentru profesori și psihologi școlari la modulul psihopedagogic din cadrul Universității de Studii Politice Europene "Constantin Stere”.

Vă încurajăm să ne trimiteți opiniile dumneavoastră. Luați legătura cu reprezentanții PACE - partidulpace@gmail.com

Adresa: Chișinău, str. Alexei Sciusev 80A
Email: partidulpace@gmail.com
Telefon: +373 22 270890
Telefon: +373 67 270890

PARTIDUL ACASĂ CONSTRUIM EUROPA © 2021