Vrem PACE în Belarus !

PACE condamnă încălcarea drepturilor omului la liberă circulație și alte drepturi fundamentale încălcate flagrant în Belorusia. 

În zilele de azi este o dezamăgire să asiști la acțiuni care îngrădesc drepturile fundamentale ale oamenilor, libera exprimare și circulație a propriilor cetățeni.

Autoizolarea statelor din economia globală are tot timpul efecte negative. Cazul asiatic – Coreea de Nord vs Coreea de Sud este cel mai elocvent exemplu. 

Autoizolarea duce la o sărăcie cronică a populației și stoparea din dezvoltarea comunitară.

Efervescența lui Aleksandr Lukașenko duce la izolarea completă a țării pe plan internațional și pune în pericol poporul belarus.

Astfel de decizii, desigur, aparțin fiecărui stat în parte, dar sunt însă de condamnat atunci când au loc pe același continent european pe care trăim și noi.

Suntem solidari cu poporul belarus și considerăm că NU poți menține închisă o națiune!

Libertatea este este un stimulent puternic comunitar, oamenii comunică mai eficient, se unesc pentru a crea ceva nou, dezvoltă o cultură a încrederii — este ceva ce trebuie susținut activ de guvernare.

Vrem PACE în Belarus.


PACE осуждает нарушения фундаментальных прав и свобод человека в Белоруссии. 

Прискорбно наблюдать за действиями ограничивающими свободу выражения свободу слова и передвижения собственных граждан в современном мире.

Самоизоляция государств в глобальной экономике всегда ведёт к деструктивным последствиям. Самый красноречивый пример, случай в Азии — Северная Корея против Южной Кореи -. Самоизоляция приводит к хронической бедности населения и прекращению развития общества.

Неправомерные действия президента Республики Беларусь Александра Лукашенко ведет к полной изоляции страны от Запада и ставит под угрозу народ Беларуси.

Такие решения, конечно, принадлежат каждому государству в отдельности, но они подлежат осуждению, так как мы находимся на одном европейском континенте и эти решения принимаются по соседству с нами.

Мы солидарны с народом Беларуси и считаем, что нельзя держать нацию взаперти! 
Свобода- сильный стимул для эффективного общения, создания чего-то нового, развивает культуру доверия, это то что госсударвто должно активно поддерживать. 

Мы хотим МИРА в Белоруссии.


PACE condemns the violation of human rights to free movement and other fundamental rights are deeply violated in Belarus.

Nowadays, it is a disappointment to see actions that restrict the fundamental human rights, free expression and movement of your own citizens. 

Self-isolation of States in the global economy, always has negative effects. The Asian case — North Korea vs South Korea is the most eloquent example. Self-isolation leads to chronic poverty among the population and to an end to Community development. 

The effervescence of the Aleksandr Lukashenko, leads to the total isolation of the country from the West and compromises the people of Belarus. 

Such decisions, of course, belong to each individual state, but they shall be condemned when they take place on the same European continent to which we also belong. 

We are in solidarity with the Belarusian people and we believe that you CANNOT keep a nation closed into its country!

Freedom is a strong community incentive, people communicate more effectively, unite to create something new, develop a culture of trust — it is something that must be actively supported by the government.

We want PEACE in Belarus!

Vă încurajăm să ne trimiteți opiniile dumneavoastră. Luați legătura cu reprezentanții PACE - partidulpace@gmail.com

Adresa: Chișinău, str. Alexei Sciusev 80A
Email: partidulpace@gmail.com
Telefon: +373 22 270890
Telefon: +373 67 270890

PARTIDUL ACASĂ CONSTRUIM EUROPA © 2021