În Republica Moldova a fost declarată starea de tranziție fără termen de implementare. Această stare a fost transformată într-o scuză aplicată la oricare întrebare ce ține de lipsa creșterii economice și sociale. Timp de 29 ani de la Independență se menține statutul de sărăcie cronică și lipsa de funcționalitate a instituțiilor statului. În ultimii ani a devenit virală procedura de demitere a guvernelor și declanșarea de alegeri anticipate, toate fiind cauzate de interesele de grup. Orice guvern care nu garantează o creștere economică, în scurt timp își pierde legitimitatea.

Situații similare au mai existat în istorie, când grupurile de interes au monopolizat puterea, au aplicat cenzura și teroarea. Dar deobicei aceste procese se finalizează dureros atât pentru reprezentanții acestor grupuri, cât și pentru țară. În societățile în care astfel de regimuri preiau puterea, mai devreme sau mai târziu se instaurează sărăcia, frica și emigrarea în masă a populației. Oare Republica Moldova, un stat care are rădăcini istorice de sute de ani, merită ca în secolul XXI să parcurgă o astfel de experiență? Oare părinții și buneii noștri au luptat în atâtea războaie pentru ca noi, în anul 2020, să acceptăm o clasă politică incompetentă la guvernare?

Majoritatea țărilor europene nu au avut democrație până acum un secol, dar s-au organizat, au acceptat de comun acord să lucreze la edificarea democrației, la formarea unor instituții publice funcționale, au creat condiții egale pentru toți cetățenii, au susținut inovația, astfel evitând nemulțumirea maselor pentru mult timp înainte.

Credem că dezvoltarea țării se poate face prin transferul de cunoștințe, printr-o comunicare deschisă cu societatea, iar echitatea socială poate favoriza reabilitarea întregii noastre comunități. Comportamentul iresponsabil al clasei politice determină și segregarea societății pe criterii etnice, în Republica Moldova fiind confirmat și votul etnic – un fenomen străin unui stat de drept și unei societăți democratice. Considerăm această abordare drept una absolut greșită, care poate deraia într-un conflict pe fundal etnic și care nu trebuie admisă în viața statului nostru.

Clasa politică din Republica Moldova se caracterizează printr-o practică absurdă a partidelor politice de a se izola de restul societății, manifestând o atitudine ostilă față de cetățenii din afara partidului. În plus, multitudinea de  fenomene nocive care derivă din modul de implementare a programelor lor  politice, duce, de fiecare dată, la dezamăgirea masivă a populației față de întregul proces politic.

Partidul PACE conștientizează necesitatea reformelor în Republica Moldova, consemnând în propriul plan strategic cele mai importante probleme de sistem. Bunăoară modelul vechi de organizare a statului la nivel de APC și APL împovărează implementarea oricărei categorii de reforme structurale. Instrumentele bolnăvicioase de distribuire a cheltuielilor bugetare nu permite dezvoltarea economiei, deoarece are loc orientarea spre consum și mai puțin spre investiții. Problema pensiilor și alocațiilor sociale nu a fost rezolvată, iar exodul populației și mai mult tergiversează procedura de acumulare a resurselor necesare.

Principiile de bază în implementarea politicilor partidului PACE, în procesul de guvernare, vor fi direcționate spre:

  • Reducerea cotei pe piață a instituțiilor publice prin implementarea guvernării electronice, reorganizare, autogestiune.
  • Acordarea suportului pentru recalificarea cadrelor, inclusiv financiar, cu angajarea ulterioară în locuri de muncă mult mai bine plătite.
  • Diversificarea facilităților pentru dezvoltarea afacerilor, precum și sprijinirea procesului de desfacere a produselor finite.
  • Asigurarea unui stat de drept, în conformitate cu standardele europene.
  • O politică socială echitabilă, orientată spre integrare comunitară, dar și asigurarea unui nivel de viață care să corespundă necesităților și aspirațiilor cetățenilor noștri.
Vă încurajăm să ne trimiteți opiniile dumneavoastră. Luați legătura cu reprezentanții PACE - partidulpace@gmail.com

Adresa: Chișinău, str. Alexei Sciusev 80A
Email: partidulpace@gmail.com
Telefon: +373 22 270890
Telefon: +373 67 270890

PARTIDUL ACASĂ CONSTRUIM EUROPA © 2021