În Republica Moldova a fost declarată starea de tranziție fără termen de implementare. Această stare a fost transformată într-o scuză aplicată la oricare întrebare ce ține de lipsa creșterii economice și sociale. Timp de 29 ani de la Independență se menține statutul de sărăcie cronică și lipsa de funcționalitate a instituțiilor statului. În ultimii ani a devenit virală procedura de demitere a guvernelor și declanșarea de alegeri anticipate, toate fiind cauzate de interesele de grup. Orice guvern care nu garantează o creștere economică, în scurt timp își pierde legitimitatea.

Situații similare au mai existat în istorie, când grupurile de interes au monopolizat puterea, au aplicat cenzura și teroarea. Dar deobicei aceste procese se finalizează dureros atât pentru reprezentanții acestor grupuri, cât și pentru țară. În societățile în care astfel de regimuri preiau puterea, mai devreme sau mai târziu se instaurează sărăcia, frica și emigrarea în masă a populației. Oare Republica Moldova, un stat care are rădăcini istorice de sute de ani, merită ca în secolul XXI să parcurgă o astfel de experiență? Oare părinții și buneii noștri au luptat în atâtea războaie pentru ca noi, în anul 2020, să acceptăm o clasă politică incompetentă la guvernare?

Majoritatea țărilor europene nu au avut democrație până acum un secol, dar s-au organizat, au acceptat de comun acord să lucreze la edificarea democrației, la formarea unor instituții publice funcționale, au creat condiții egale pentru toți cetățenii, au susținut inovația, astfel evitând nemulțumirea maselor pentru mult timp înainte.

Credem că dezvoltarea țării se poate face prin transferul de cunoștințe, printr-o comunicare deschisă cu societatea, iar echitatea socială poate favoriza reabilitarea întregii noastre comunități. Comportamentul iresponsabil al clasei politice determină și segregarea societății pe criterii etnice, în Republica Moldova fiind confirmat și votul etnic – un fenomen străin unui stat de drept și unei societăți democratice. Considerăm această abordare drept una absolut greșită, care poate deraia într-un conflict pe fundal etnic și care nu trebuie admisă în viața statului nostru.

Clasa politică din Republica Moldova se caracterizează printr-o practică absurdă a partidelor politice de a se izola de restul societății, manifestând o atitudine ostilă față de cetățenii din afara partidului. În plus, multitudinea de  fenomene nocive care derivă din modul de implementare a programelor lor  politice, duce, de fiecare dată, la dezamăgirea masivă a populației față de întregul proces politic.

Partidul PACE conștientizează necesitatea reformelor în Republica Moldova, consemnând în propriul plan strategic cele mai importante probleme de sistem. Bunăoară modelul vechi de organizare a statului la nivel de APC și APL împovărează implementarea oricărei categorii de reforme structurale. Instrumentele bolnăvicioase de distribuire a cheltuielilor bugetare nu permite dezvoltarea economiei, deoarece are loc orientarea spre consum și mai puțin spre investiții. Problema pensiilor și alocațiilor sociale nu a fost rezolvată, iar exodul populației și mai mult tergiversează procedura de acumulare a resurselor necesare.

Principiile de bază în implementarea politicilor partidului PACE, în procesul de guvernare, vor fi direcționate spre:

  • Reducerea cotei pe piață a instituțiilor publice prin implementarea guvernării electronice, reorganizare, autogestiune.
  • Acordarea suportului pentru recalificarea cadrelor, inclusiv financiar, cu angajarea ulterioară în locuri de muncă mult mai bine plătite.
  • Diversificarea facilităților pentru dezvoltarea afacerilor, precum și sprijinirea procesului de desfacere a produselor finite.
  • Asigurarea unui stat de drept, în conformitate cu standardele europene.
  • O politică socială echitabilă, orientată spre integrare comunitară, dar și asigurarea unui nivel de viață care să corespundă necesităților și aspirațiilor cetățenilor noștri.

Economie

Suntem primul partid din istoria Republicii Moldova, care vorbește despre procesul de industrializare a țării:

  • Vom implementa minim 32 programe de industrializare.
  • Vom valorifica minim 26 de categorii de materie primă neutilizată de pe teritoriul Republicii Moldova.
  • Vom valorifica și vom eficientiza la maxim infrastructura existentă.
  • Vom implementa 3 soluții funcționale de recalificare a cadrelor.
  • Vom aplica stimulente pentru dezvoltarea producerii de mărfuri autohtone.

Vom subvenționa masiv întreprinderile private care se ocupă cu procesul de reciclare, indiferent de categoriile de materie primă.

Vom micșora numărul de acte care reglementează activitatea mediului de afaceri, inclusiv vom reduce numărul de acte permisive cu peste 50%.

În cel mai scurt timp va fi construită întreaga infrastructură, din întreprinderi private, pentru asigurarea independenței energetice a Republicii Moldova, în special din resurse regenerabile.

Peste numai 4 ani, în nici un sat din Republica Moldova nu vor mai exista drumuri cu noroi, prin reparația integrală a drumurilor în varianta cu asfalt, cu beton sau varianta albă.

Finanțe

Vom crea sistem contabil centralizat la nivel național, conectat la Serviciul Fiscal de Stat, pentru a reduce costuri de milioane de lei, suportate anual de agenții economici.

Vom reedita Codul Fiscal al Republicii Moldova, pentru a simplifica procedurile de activitate. Vom facilita integrarea sectorului antreprenorial în conceptul de Guvernare Electronică, prin promovarea sistemelor electronice de generare automată a rapoartelor pentru fiecare agent economic. Astfel vom elimina a circa 80% din procedurile birocratice existente la moment în acest domeniu.

Vom anula circa 150 taxe și impozite locale și naționale, prin transformarea lor într-un impozit unic.

Doing business

Vom dezvolta sistemul de „Agent Temporar de Muncă”, astfel se va simplifica procedura de angajare în câmpul muncii a persoanelor aflate în șomaj.

Vom dezvolta sistemul de garantare a intangibilității proprietății pentru toate categoriile de investitori.

Impozit pe venit 0% pentru primii 3 ani de activitate, pentru întreprinderile noi create.

Justiție

Implementarea tehnologiilor informaționale moderne în sfera justiției, prin plasarea cauzelor penale, contravenționale și civile în format electronic, în scopul reducerii influenței factorului uman, sporirii calității documentării și circulației informației, asigurării transparenței maxime a procedurilor, proceselor și deciziilor judiciare (inclusiv înregistrarea și transmiterea online a tuturor ședințelor de judecată publice); Instituirea obligatorie a unui audit cibernetic anual.

Simplificarea procedurilor administrative, civile, penale și contravenționale.

Examinarea cazurilor pierdute la CEDO, concedierea judecătorilor implicați în aceste cazuri, precum și concedierea procurorilor implicați în cazurile pierdute de către Republica Moldova la CEDO. Compensarea prejudiciului financiar cauzat din contul persoanelor responsabile. Implementarea unor mecanisme reale de regres împotriva justițiarilor care au comis abuzuri și au prejudiciat interesele cetățenilor și ale statului;

Perfecționarea sistemului de instruire inițială și continuă a principalilor exponenți din sfera justiției, examinarea posibilităților de instituire a unui sistem de schimb între principalele profesii judiciare: judecători-procurori-avocați (studierea și aplicarea mecanismelor sistemului german de instruire juridică);

            Lichidarea partidelor politice care nu au participat la 3 scrutine electorale consecutive.

Sănătate

Ridicarea prestigiului medicilor, inclusiv prin mărirea salariului minim în medicină la indicatorul de 3 ori mai mare decât salariul mediu pe economie.

Vom organiza investigarea medicală aprofundată gratuită a tuturor cetățenilor Republicii Moldova în scop profilactic, pentru a avea o națiune sănătoasă.

Vom construi 3 spitale regionale performante, pentru a acoperi cererea de servicii de sănătate.

Vom include în polița de asigurare și compensarea parțială a costurilor pentru proteze. Vom crea un registru public, transparent, de evidență a beneficiarilor protezelor, dar și a celor ce urmează să le obțină.

Vom asigura prezența a minim unui specialist medical în fiecare localitate.

Vom asigura ajustarea cadrului legislativ prin modernizarea Legii Sănătății.

Protecția socială

Vom face indexarea automată a plăților sociale, cu onorarea imediată a plăților.

Pentru stimularea natalității, vom implementa sistemul regresiv al impozitului pe venit. Persoane fizice – 12%, persoane care au 1 copil – 10%, persoane care au 2 copii – 8%, persoane care au 3 copii și mai mult – 0%.

Una din măsurile stimulatorii pentru menținerea tinerilor în țară va fi acordarea de credite ipotecare cu 0% pentru tinerele familii, femeile singure cu copii.

Pentru persoane în etate

Repartizarea de carduri turistice (sumă fixă) pensionarilor, prin sistemul public de asigurări sociale. Aceste carduri vor putea fi utilizate în achitarea serviciilor de sanatoriu, serviciilor turistice (cazare, alimentație, călătorie etc.).

Vom dezvolta un program prin care toate persoanele din satele Republicii Moldova să poată fi tratate gratuit de medicii stomatologi, prin deplasarea periodică a acestora în localitățile rurale.

Pensionarii vor beneficia de o compensare a 30% din valoarea medicamentelor.

Educație

Vom include educația financiară în procesul de studii, pentru a educa generațiile viitoare privind modul de organizare a banilor publici și privați.

Vom majora cheltuielile bugetare pentru educație până la 10% din PIB.

Vom ridica prestigiul profesorului – prin recalificare, suport legislativ, spor salarial, condiții confortabile de muncă, reducerea numărului de rapoarte etc.

Formarea programului prelungit de studii, cu statut opțional, pentru a crea condiții optime de dezvoltare multidimensională a copiilor, prin intermediul mai multor cercuri de creație sau de interes. Se include suplimentar și achitarea din partea statului a prânzului.

Politica externă

Intergrarea europeană și euroatlantică este condiția “sine qua non” pentru edificarea unui stat cu instituții funcționale, economie prosperă, justiție echitabilă și securitate asigurată. Astfel politicile interne și acțiunile externe de rigoare urmează să fie puse în serviciul realizării obiectivului de transformare a Republicii Moldova într-un stat eligibil pentru aderarea la Uniunea Europeană și NATO.  În acest sens:

– Vom revitaliza parteneriatul strategic cu România atât pe dimensiunea integrării europene, cât și pe cea bilaterală prin realizarea interconectării energetice (gaze și energie electrică), proiectelor de infrastructură (autostrada Iași – Chișinău, poduri la Ungheni și Cantemir), apeductului Iași – Ungheni, construcția căii ferate cu viteza mare Chișinău – București etc.

Vom transpune în viață prevederile Acordului de Asociere.

Totodată vom insista pe activitatea dialogului strategic cu SUA, consolidarea relațiilor cu Ucraina, promovarea unui dialog bazat pe interes reciproc și normele dreptului internațional cu Federația Rusă, valorificarea potențialului de cooperare cu R.P.Chineză, India, Japonia, Turcia, Arabia Saudită, EUA, Qatar etc.

Agroalimentar

Vom subvenționa plantarea de peste 200 000 hectare de livezi, pentru a deveni lideri regionali în producția de fructe nucifere (nuci, migdale, alune). Această investiție va aduce în timp peste 40 miliarde de lei anual în economia Republicii Moldova.

Un tractor de la stat pentru fiecare sat.

În fiecare localitate va fi creată câte o întreprindere de procesare sau de producere, care va utiliza materie primă autohtonă.

Vom lansa un proiect de finanțare a agriculturii la un procent preferențial, pentru o perioadă de până la 10 ani și o dobândă de până la 2% anual.

Vom aplica impozitul pe venit 0% pentru agricultorii care au cifră de afaceri mai mică de 1 milion de dolari anual.

Vom aplica subvenții majorate pentru producătorii agricoli bio.

Vom instaura măsuri de management durabil al terenurilor.

APC și APL

 Reforma actelor legislative privitor la alegerile locale. Primarii nu vor mai fi afiliați politic, iar consilierii vor fi adepții partidelor. Vom adopta o lege în acest sens. Astfel va dispărea presiunea asupra independenței alesului local din partea forțelor politice.

Vom crea un institut care se va ocupa cu intruirea continuă a primarilor și a 2 persoane din primărie, privind modul de completare, gestionare și raportare a proiectelor. Acest grup de experți va asista juridic și logistic fiecare primărie pentru a implementa cu succes proiectele regionale și internaționale.

Vom investi în instruirea cadrelor de la primărie, privind tehnologiile informaționale, modul de folosire a Microsoft Office, Internet etc.

Vom finanța crearea rețelelor de canalizare și de apeduct pentru toate localitățile Republicii Moldova. Astfel vom rezolva cîteva din problemele ecologice locale.

Vom rezilia contractele de arendă a iazurilor, pentru a permite accesul populației la scăldat și pescuit. Prin intermediul Fondului Ecologic Național vom finanța amenajarea acestor resurse acvatice.

Diasporă

Vom crea funcția de vice-prim-ministru responsabil de Diasporă, pentru a rezolva problemele de oricare complexitate. Va avea în subordine un ghișeu unic online și fizic pentru diasporă în Republica Moldova, care va lucra 24/24.

Vom ajusta legislația pentru legalizarea și protejarea rutelor de transport de colete și pasageri, care se deplasează spre diaspora noastră, astfel încât acestea să fie înregistrate în Republica Moldova. După caz, vom asigura semnarea acordurilor internaționale sau alte garanții necesare.

Vom acorda suportul necesar pentru construcția de biserici ortodoxe în țările și orașele cu un număr mare a diasporei.

Vom implementa votul electronic, pentru ca oamenii din diasporă să poată vota comod, fără cheltuieli de bani și de timp, fără umilirea de a sta în rânduri obositoare și fără scuzele privind insuficiența buletinelor de vot.

Vom ajusta cadrul legal prin sancționarea triplă pentru infracțiunile comise în procesul de valorificare a investițiilor venite din diasporă sau investiții străine directe.

Reintegrare

Vom conecta serviciile financiare și bancare pentru o mai bună activitate comercială a întreprinderilor de pe ambele maluri ale Nistrului.

Vom construi 2 poduri ale Păcii peste râul Nistru, din fonduri externe, pentru a simplifica procedurile de traversare a râului.

Vom negocia cu România extinderea serviciilor SMURD și în partea stângă a Nistrului.

Vom implementa Planul de acțiuni „Reintegrare prin comunicare și cooperare”.

 

Veterani de război ai conflictelor armate, organe de drept, aplicarea legii și instituții de forță.

Vom face revizuirea tuturor deținătorilor de distincții de stat din rândul veteranilor al conflictului armat de pe Nistru și introducerea achitării unui spor lunar pentru fiecare distincție, în funcție de importanța acestora, deoarece, la moment, majoritatea distincțiilor oferite veteranilor nu sunt cuantificate la pensie.

Vom include în programul de studii, la disciplina de istorie – descrierea detaliată a apariției și evoluției conflictului armat de pe Nistru.

Vom crea Parcul Eroilor de pe Nistru.

Drepturile și libertățile fundamentale ale omului

Implementarea programelor educative la televiziune și radio, directive, ghiduri, instruiri pentru a eradica neglijența, indiferența, ignoranța. Vom organiza schimburi de experiență, „mese rotunde” pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă societatea.

Vom dezvolta sistemul de instruire online pentru persoanele cu nevoi speciale.

Vom implementa legea care obligă instituțiile publice să asigure accesul persoanelor cu dizabilități în spațiile publice, instituțiile de utilitate publică și transportul public.

Vom instrui angajații instituțiilor de învățământ în domeniul cerințelor comportamentale și de educație a copiilor cu necesități speciale și cerințe educaționale speciale.

Relații etnice

Crearea centrelor de studiere gratuită  a limbii de stat pentru toate etniile. Inclusiv crearea de platforme online.

Vom facilita prezența minorităților etnice în procesul de luare a deciziilor în Republica Moldova.

Vom ajusta legislația pentru elaborarea instrucțiunilor anexate medicamentelor în limbile de circulație de pe teritoriul Republicii Moldova.

Vom dezvolta în cadrul instituțiilor de învățământ preșcolar sistemul de grupe multietnice, pentru stimularea însușirii limbii de stat de către copiii alolingvi. Această procedură va facilita inclusiv integrarea copiilor din diferite grupuri sociale.

Vom crea programe-pilot pentru minoritățile etnice, în scopul păstrării identității naționale, inclusiv studierea culturii și a limbii materne.

Femei

Vom dezvolta programe de stat care au drept scop combaterea fenomenului de violență în familie.

Vom crea condiții pentru lansarea și finanțarea femeilor în afaceri.

Vom elimina toate impedimentele în aplicarea legilor din domeniul plății pensiilor alimentare. Va fi introdusă condiționalitatea perfectării actelor.

Sport

Vom motiva sportivii de performanță să rămână în țară prin instituirea unor categorii de burse, inclusiv pentru probe care nu sunt în grila olimpică.

Vom dezvolta centre sportive de antrenament în grup, în 3 regiuni ale țării.

Vom crea un sistem diferențiat de asigurare cu locuințe a sportivilor. Pentru sportivii de performanță vom institui un credit ipotecar cu 0%, iar pentru unele categorii de sportivi se acorda dreptul de utilizare a locuințelor, cu dreptul de răscumpărare.

Vom face inventarierea instituțiilor publice care pot fi reorganizate în centre sportive și transmise spre utilizate federațiilor de profil pentru a spori gradul de dotare cu spații. De asemenea se vor acorda granturi și pentru amenajarea acestor spații.

Tehnologii informaționale și inovații

Implementarea votului electronic în procesul consultativ pentru elaborarea legilor, alegerilor de ordin local, parlamentar și prezidențial, după modelul statelor cu cel mai ridicat nivel de dezvoltare al sectorului IT din Uniunea Europeană.

Reforma modului de organizare a Agenției Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, trecerea la sistemul online de informare a populației privind ofertele pe piața muncii.

Dezvoltarea și consolidarea actualei infrastructuri fizice, a cadrului legislativ și instrumentelor financiare pentru ca domeniul Tehnologiilor Informaționale să se mențină în TOP 5 produse și servicii de export ale Republicii Moldova.

Artă și Cultură

Evenimentele de prezentare de țară, organizate de ambasadele Republicii Moldova, care au un flux mai mare de 50 de persoane vor fi obligatoriu să fie însoțite de elemente culturale naționale (după caz – muzică, sculptură, picturi, recitaluri, prezentare video etc.).

Vom elimina barierele în aplicarea legii privind protejarea drepturilor de autor, pentru ca oamenii de creație să poate obține beneficii financiare din utilizarea propriilor lucrări.

Reduceri la costul arendei locaţiilor publice pentru expunerea colecţiilor.

Mediu

 Vom rezolva problema calității apelor din localitățile Republicii Moldova. Problema apei este una dintre cele mai mari provocări pentru Republica Moldova.

Vom lansa Programul „Azbest”, care are drept scop schimbarea gratuită a acoperișurilor din azbest de pe casele private și instituțiile publice, cu acoperiș mai ecologic și inofensiv pentru sănătatea omului.

Vom finanța crearea plantațiilor energetice, pentru a crea surse alternative de venit pentru populație și bugetul local.

ONG

Vom ajusta cadrul legal pentru a facilita diversificarea surselor de finanțare ale ONGurilor, inclusiv prin accesarea surselor externe și co-finanțarea proiectelor internaționale.

Vom pune un accent deosebit pe programele de instruire regională a cetățenilor privind procesele democratice, implicarea în soluționarea problemelor locale, autonomie etc.

ONG-urile vor avea posibilitate de a se implica activ în procesul de expertiză a programelor de stat în domeniul optimizării costurilor, dar și recalificarea cadrelor.

Se vor crea premise clare pentru simplificarea colaborării dintre ONG-uri și instituțiile publice, astfel întreaga societate va contribui la rezolvarea provocărilor din secolul XXI.

Organe de drept, aplicarea legii și structuri de forță

Modernizarea și implementarea legislației privind alternativele de soluționare a litigiilor pe cale extrajudiciară. Instituirea medierii obligatorii.

Vom asigura creșterea încrederii populației în structurile de forță prin implementarea unor forme și metode noi de organizare a activităților acestora, precum și crearea unui sistem de salarizare unic a angajaților structurilor de forță.

Ridicarea prestigiului organelor de drept, de aplicare a legii, justiție și a structurilor de forță prin acordarea unui salariu decent și a unui pachet social complex (servicii de sănătate și sanatoriu, locuințe, credite preferențiale).

Tineret

Credite preferențiale pentru viitorii studenți pentru a studia la oricare instituție internațională, iar dacă tinerii vor lucra după absolvire în Republica Moldova timp de 4 ani, atunci acest credit se va transforma în grant.

Vom stimula angajarea tinerilor specialiști în câmpul muncii, prin transferul către angajator a unor sume lunare, în calitate de adaos salarial.

Crearea Agenției de Tineret, care va gestiona politicile specifice tineretului, în calitate de instituție guvernamentală independentă.

Vă încurajăm să ne trimiteți opiniile dumneavoastră. Luați legătura cu reprezentanții PACE - partidulpace@gmail.com

Adresa: Chișinău, str. Alexei Sciusev 80A
Email: partidulpace@gmail.com
Telefon: +373 22 270890
Telefon: +373 67 270890

PARTIDUL ACASĂ CONSTRUIM EUROPA © 2021