partidulpace@gmail.com 022 27-08-90 Chișinău, Mitropolit Dosoftei, 122

Valentin GAIDARJI

Deputat în Adunarea Populară a Gagauz – Yeri

∙ Studii superioare, absolvent al Universității Tehnice din Moldova;
∙ Experiență managerială de 9 ani în cadrul unor companii private;
∙ Experiență profesională în calitate de consultant în sistemul de purificare a apei;
∙ Deputat în adunarea populară a Găgăuz Yeri;
∙ În prezent, director al companiei ”ZEGOR GRUP” S.R.L.
Traghira Anastasia
∙ Studii superioare, absolventă a Universității de Stat din Moldova, facultatea de drept;
∙ Experiență sub formă de practică în cadrul Procuraturii și Instanței de Judecată din sec.Rîșcani;
∙ Experiență administrativă în cadrul companiei ”Tanev Com” S.R.L;
∙ În prezent, jurist consultant în cadrul companiei ”Valsoria” S.R.L.
Panainte Virgiliu
∙ Absolvent al Centrului de Excelență în Medicină și Farmacie ”Raisa Pacalo”, absolvent al facultății de medicină continuă al USMF ”Nicolae Testemițanu”, student în cadrul Universității de Stat din Tiraspol”;
∙ Experiență de 4 ani în calitate de asistent medical, tehnician-radiolog în cadrul a mai multor instituții precum: ”Institutul de medicină urgentă” și ”Liceul Teoretic cu profil sportiv nr.2”;
∙ În prezent, angajat al Institutului de Neurologie și Neurochirurgie ”Novamed”.