Organizația Republicană de Femei

Este cea mai mare organizație din cadrul Partidului PACE, deoarece numărul de femei în partid depășește 60%. Totodată în funcțiile de conducere ale partidului sunt mai multe femei decât bărbați. Organizația are drept scop consolidarea capacităților doamnelor, pentru a crea politici lucrative pentru a ajuta femeile să se autoafirme. Direcțiile prioritare de activitate sunt – protejarea drepturilor femeilor, dezvoltarea de parteneriate profesionale ale femeilor, dezvoltarea cooperării internaționale a femeilor din Republica Moldova, transferul de cunoștințe din partea femeilor spre tânăra generați și ghidarea în carieră. Organizația Republicană de Femei are o foaie de parcurs structurată pe domenii și a reușit să formeze o bază de date de peste 1 000 de femei profesioniste din Republica Moldova, care s-au realizat pe plan internațional în domeniile finanțelor, managementului, bancar, administrație publică centrală, știință, cercetare, medical, industrie, marketing, politică, educație, sport, artă, afaceri, organizații neguvernamentale, relații internaționale, etc.

Toate aceste femei participă activ în formarea de programe de stat, care sunt mândria Partidului PACE, și expertiza internațională a acestor programe ne permite să fim optimiști că vom reuși cu forțele proprii, deoarece am reușit să ne convingem că suntem un popor talentat și chiar unit în perioadele de criză. Femeile PACE au hotărât să ia inițiativa și să facă primele proiecte chiar în perioada pandemiei.

Asociațiile de veterani

În echipa Partidului PACE au venit și două din cele mai mari asociații de veterani – Uniunea Veteranilor Conflictelor Armate și ai Ministerului Afacerilor Interne „Decebal” și Uniunea veteranilor Forțelor Armate. Fundamentul unui stat stabil este dorința necondiționată a fiecărui cetățean de a-și proteja țara și de a lăsa copiilor săi o țară mai bună.

Organizațiile de veterani sunt printre cele mai mari din Republica Moldova și sunt într-o colaborare intensă pe plan internațional pentru a ajusta cadrul legal pentru asigurarea pachetului social pentru veterani. O atenție sporită se acordă formării curriculei școlare, care povestește  istoria reală a conflictului armat de pe Nistru și antrenarea activă a veteranilor în povestirea evenimentelor.

Asociațiile de veterani sunt cele mai respectate modele de bărbăție din istoria recentă a Republicii Moldova, confirmate prin curajul de a-și expune viața în pericol pentru un scop măreț – integritatea Republicii Moldova. În acel conflict artificial creat a luat viața a peste 300 copii ai neamului. Veteranii sunt cei care ne amintesc mereu despre ei și au grijă de familiile colegilor lor.

Organizația Republicană de Tineret

Tinerii sunt preocupați profund de problemele demografice ale Republicii Moldova, deoarece au observat că marea majoritate a colegilor lor își planifică viitorul în afara țării. Este o problemă care are rezolvare prin formarea de politici curajoase în 4 direcții:

  • Asigurarea previzibilității zilei de mâine – să simtă șansa de autorealizare acasă, să înțeleagă faptul că sursele sale de venit îi va permite să-și procure o locuință și se va simți în siguranță.
  • Evoluție permanentă – posibilitatea de a studia continuu, perfecționarea abilităților, parteneriate profesionale și internaționale, reducerea criminalității juvenile, dezvoltarea comunităților de interes și profesionale.
  • Dezvoltarea unui mediu prielnic de trai – reducerea birocrației, asigurarea condițiilor egale de acces la resurse financiare, acces la servicii calitative de sănătate, acces la servicii educaționale, siguranța publică, servicii calitative în instituțiile publice, mediul ecologic prietenos, reducerea tensiunilor sociale, mass-media ce prezintă știri încurajătoare, liberalizarea circulației, etc.

Toate politicile Tineretului PACE vor permite educarea unei noi societăți, deoarece oamenii vor crede în concurență și respectiv va rește calitatea la tot ce poartă numele Made in Moldova. Buna organizare a proceselor, face ca să se recapete încrederea oamenilor în stat și asta duce numaidecât la revenirea tinerilor din diasporă acasă.

Organizația Aleșilor Locali

Chiar dacă nu am participat la nici un scrutin electoral, la Partidul PACE se regăsesc mai mulți aleși locali, inclusiv din UTA Gagauzia. Oamenii au aderat la partid, deoarece au simțit buna organizare a echipei și capacitatea de a crea programe de guvernare.

Avem analiza clară a structurii problemelor regionale ale Republicii Moldova, avem cartografierea resurselor nevalorificate din regiuni și analiza problemelor ecologice urgente. Am pus accentul pe procesul logistic de rezolare a problemelor, pentru a reduce semnificativ costurile de management al programelor.

În acest context avem programe pentru dezvoltarea autonomiei publice locale, prin acordarea independenței politice a funcției de primar, direcționarea a mai multe impozite în bugetele locale, libertate în procesul de achiziții, proiecte importante în dezvoltarea antreprenoriatului în regiuni (credite preferențial, acces preferențial la resurse, acces preferențiat la infrastructură, suport în procesul de certificare, suport în subenționare, suport în calificarea cadrelor, campanii naționale – procură produse autohtone, etc). Punctul final al reformei APL – este autonomia totală a primăriilor de factorul politic – capacitate de autofinanțare totală și libertatea de decizie în procesul de organizare locală.

Organizația Aleșilor Locali locali pledează pentru dezvoltarea unui institut de instruire a aleșilor locali privind modul de accesare a resurselor naționale și internaționale, care suplimentar va avea statut de consultant în procesul de implementare, soluționare a problemelor de ordin juridic și raportare.

Generația de Argint a Partidului Politic PACE

Infrastructura Bunicilor activi din cadrul echipei Partidului PACE este bazată pe liderii de opinie raionali și dornici de a duce o viață activă. Prin exemplul propriu, ei ajută copiii din localitățile țării să traverseze în regim protejat protejat, să se implice în activități comunitare de voluntariat, să dezvolte principiul participativ pentru a contribui la o mai bună organizare a comunității.

Generația de Argint insistă pe reforma sistemului de pensionare, pentru a crea o echitate socială și contribuțiile în timpul vieții la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat. Această reformă are drept scop scoaterea a unor sume enorme de cheltuieli din sistem și direcționarea lor spre majorarea pensiilor. Reforma sistemului de pensionare mai implică și echitatea în modelul de contribuție la acest fond pentru ca să se excludă persoanele care nu contribuie și respecti scad șansele să dețină un venit sigur la bătrânețe.

Acești bunici, instruiți și plini de energie, sunt o rezeră națională de abilități. Implicarea lor în procesul de transfer de cunoștințe ne simplifică procesul de educare a societății, nu doar pe plan profesional, dar și pe plan pur uman.

Vă încurajăm să ne trimiteți opiniile dumneavoastră. Luați legătura cu reprezentanții PACE - partidulpace@gmail.com

Adresa: Chișinău, str. Alexei Sciusev 80A
Email: partidulpace@gmail.com
Telefon: +373 22 270890
Telefon: +373 67 270890

PARTIDUL ACASĂ CONSTRUIM EUROPA © 2021